Miklós Radnóti

The Complete Poetry in Hungarian and English

$39.95

In stock

About the Book

This book contains the complete poems in Hungarian and in English translation of Hungary’s great modern poet, Miklós Radnóti, murdered at the age of 35 during the Holocaust. His earliest poems, the six books published during his lifetime, and the poems published posthumously after World War II are included. There is a foreword by Győző Ferencz, one of Hungary’s foremost experts on Radnóti’s poems, and accompanying essays by the author on dominant themes and recurring images, as well as the relevance of Radnóti’s work to Holocaust literature.

Instructors considering this book for use in a course may request an examination copy here.

About the Author(s)

Gabor Barabas lives in West Long Branch, New Jersey.

Bibliographic Details

Miklós Radnóti
Format: softcover (7 x 10)
Pages: 272
Bibliographic Info: appendices, notes, bibliography, indexes
Copyright Date: 2014
pISBN: 978-0-7864-6953-6
eISBN: 978-1-4766-1431-1
Imprint: McFarland

Table of Contents

Table of Contents

Translator’s Acknowledgments  xv
Foreword by Győző Ferencz  1
Introduction  11
Pogány köszöntő / Pagan Salute (1930)  27
Köszöntsd a napot! / Welcome the Day!  27
Naptestü szűzek, pásztorok és nyájak / Virgins Bathed in Sunlight, the Shepherds and the Flock  28
Erdei ének valahonnan / Woodland Song from Somewhere  28
Tavaszi szeretők verse / A Verse of Lovers in Springtime  29
Pogány köszöntő / Pagan Salute  29
Játékos vers aratás után / A Playful Verse After the Harvest  30
Az áhitat zsoltárai / Psalms of Devotion  30/31
1 [Szakadt, dúlt ajkunk között …] / [Torn, our faces are anguished masks …]  30/31
2 [Régen lehozott fénylő …] / [Radiant stars snatched …]  30/31
3 [Hűs néha forró kezednek …] / [Your hands are sometimes cool, but then they burn …]  30/31
4 [Karcsú ujjaid között …] / [Our love was once like golden fruit …]  30/31
5 [Mint új istenben …] / [Like a ­new-born god from the blue skies above …]  30/31
6 [Csak körmeink sápadt félholdja …] / [In the dark the only glow is that of the ­half-moon …]  31/32
7 [Néha harapunk …] / [Sometimes we bite. and our lips are crushed …]  31/32
8 [Földszagú rét vagy …] / [You are like a plowed field that smells of earth …]  31/32
Sirálysikoly / The Cry of Gulls  32
Sirálysikoly / The Cry of Gulls  32
Sok autó jár itt / Many Cars Pass by Here  33
Szegénység és gyűlölet verse / Poem of Poverty and Hate  33
Megbocsájtás / Forgiveness  34
„És szólt és beszélt vala Káin Ábellel” / “And Thus Spoke Cain to Abel”  34
Májusi igazság / May’s Truth  35
Variációk szomorúságra / Variations on Sorrow  35
Italos ének / Drunken Song  35
Variáció szomorúságra / Variations on Sorrow  36
Békesség / Tranquility  36
Meditáció / Meditation  36
Jámbor napok / Days of Piety  37
Szerelmes vers Boldogasszony napján / A Love Poem on Candlemas  37
Este, asszony, gyerekkel a hátán / Evening, a Woman, a Child on Her Back  37
Téli vers / A Winter Poem  38
Ó fény, ragyogás, napszemü reggel! / O Light, Brilliant, Sun-Swept Morning!  38/39
Ádvent. Kései ember / Advent, the ­Late-Arrived Man  39
Jámbor napok / Days of Piety  39
Csöndes sorok lehajtott fejjel / Quiet Lines with Head Bowed  40
Újmódi pásztorok éneke / Song of Modern Shepherds (1931)  40
Táj, szeretókkel / A Landscape, with Lovers  41
Táj, szeretőkkel / A Landscape, with Lovers  41
Októberi vázlat / An October Sketch  41
Tápé, öreg este / Tápé, Ancient Evening  41/42
Eső / Rain  42
Homály / Twilight  42
Két groteszk / Two Grotesques  43
Péntek éji groteszk /Friday Night Grotesque  43
Kedd éji groteszk / Tuesday Night Grotesque  43
Télre leső dal / Song While Waiting for Winter  43
Tavaszi vers / A Spring Poem  44
Vihar után / After the Storm  44
Elégiák és keseredók / Elegies and Lamentations  44
Keseredő / Lament  44
Elégia egy csavargó halálára / Elegy on the Death of a Bum  45
Sirató / Dirge  46
Kedd és szerda között / Between Tuesday and Wednesday  46
Hajnali elégia / Elegy at Dawn  46
Kedvetlen férfiak verse / Poem of Cheerless Men  47
Elégia, vagy szentkép, szögetlen / Elegy, or Icon, Without Nails  48
Szélesen / Be in High Spirits  48
Szerelmes keseredő / Love’s Bitter Lament  49
Beteg a kedves / My Love Is Ill  49
Olasz festő / Italian Painter  50
Aprószentek / Holy Innocents  50
Arckép / Portrait  50/51
Két szentkép / Two Icons  51
Mária / Mary  51
János / John  51
Emlék / A Memory  51
Kis kácsa fürdik / A Duckling Bathes  51
Legény a lány után / Youth After a Girl  52
Boldog, hajnali vers / A Joyous Dawn Poem  52
Széllel fütyölj! / Whistle with the Wind!  52
Három részlet egy nagyobb lírai kompozícióból / Three Fragments from a More Ambitious Lyric Composition  52/53
Szerelmes játék / Love’s Game  53
Pirul a naptól már az őszi bogyó / The Autumn Berries Redden in the Sun  54
Szerelem / Love  54
Zaj, estefelé / A Noise, Toward Evening  54/55
Lábadozó szél / Convalescent Wind (1933)  55
Férfinapló / Male Diary  55
[Napjaim tetején ülök, onnan …] / [I Sit Upon the Peak of My Days …]  55
1931. április 19. / April 19, 1931  56
1931. december 8. / December 8, 1931  56
1932. január 17. / January 17, 1932  57
1932. február 17. / February 17, 1932  58/59
1932. április 24. / April 24, 1932  59
1932. május 5. / May 5, 1932  60
1932. július 7. / July 7, 1932  61
1932. október 6. / October 6, 1932  61/62
Dérrel veszekszik már a harmat / The Dew Quarrels with the Frost  62/63
Táj / Landscape  62/63
Estefelé / Toward Nightfall  63
Kánikula / Dog Days  63/64
Zápor / Rain Shower  64
Szerelmes kseredó / A Lament for Love  64
Szerelmes vers november végén / Love Poem at the End of November  64
Szusszanó / Repose  65
Áprilisi eső után / After an April Rain  65
Fogaid ne mossa panaszszó / May No ­Complaint Ever Moisten Your Teeth  65
Vackor / Wild Pear  66
Szél se fúj itt már / Not Even the Wind Blows Here Anymore  66
Gyerekkor / Childhood  66
Júliusi vers, délután / July Poem, Afternoon  67
Hont Ferenc / Ferenc Hont  67
Tavaszra jósolok itt / I Divine Here the ­Coming Spring  67/68
Ének a négerröl, aki a városba ment / Song of the Black Man Who Went to Town  68/69
Újhold / New Moon (1935)  70
Mint a bika / Like a Bull  70
És kegyetlen / And as Cruel  71
Montenegrói elégia / Elegy for Montenegro  71/72
Vihar előtt / Before the Storm  72/73
Tört elégia / Broken Elegy  73
Emlékező vers / A Poem of Reminiscence  74
Férfivers / A Poem for Men  75
Számadás / Reckoning  76
Táj, változással / Landscape, with Change  76
Tűzhimnusz / Fire Hymn  77
Nyári vasárnap / A Sunday in Summer  77/78
(Naphimnusz) / (Hymn to the Sun)  77/78
(Modern idill) / (A Modern Idyll)  77/78
(Esti búcsúzkodó) / (Evening Farewell)   78
Téli vasárnap / Winter Sunday  78/79
Pontos vers az alkonyatról / A Precise Verse About Sunset  79
Hőség / Heat  80
Zápor után / After the Rainstorm  80
Vénasszonyok nyara / The Summer of Old Wives  81
(Esti mosolygás) / (Evening Smile)  81
(Altató) / (Lullaby)  81
Pipacs / Poppy  81
Este a kertben / The Garden at Night  82
Október, délután / October, Afternoon  82
Szerelmes vers az Istenhegyen / Love Poem on Istenhegy  83
Szerelmes vers az erdőn / Love Poem Written in the Woods  83/84
Kortárs útlevelére / On the Passport of Someone My Age  84
Járkálj csak, halálraítélt! / March On, Condemned! (1936)  85
Istenhegyi kert / The Garden on Istenhegy  85
Alkonyi elégia / Elegy at Dusk  85/86
Irás közben / In the Midst of Writing  86
Himnusz / Hymn  86/87
Bizalmas ének és varázs / Secret Song and Magic  87/88
(Éjjel) / (Night)  87/88
(Hajnal) / (Dawn)  87/88
(Varázs) / (Magic)  88
Dicséret / Praise  88
Hajnal / Dawn  88/89
Április I. / April I  89
Április II. / April II  89
Változó táj / Changing Landscape  90
Július / July  90/91
Déltől estig / From Noon to Evening  91/92
Mosoly / Smile  91/92
Hőség / Sweltering Heat  91/92
Pislogás / Blinking  91/92
Riadalom / Panic  91/92
Alkonyodik / Night Falls  91/92
Búcsúzo / A Farewell  91/92
Sötétedik / It Darkens  92
Egy eszkimó a halálra gondol / An Eskimo Contemplates Death  92
Temetőben / In the Cemetery  93
Háborús napló / War Diary  93/94
1. Hétfő este/ Monday Evening  93/94
2. Kedd este / Tuesday Evening  94/95
3. Fáradt délutan / Weary Afternoon  94/95
4. Esteledik / Evening Comes  94/95
Alvás előtt / Before Sleep  95
Lomb alatt / Beneath the Bough  96
Parton / On the Riverbank  97
Ballada / Ballad  97
Törvény / Law  98
Decemberi reggel / December Morning  98
Hazafelé / On the Way Home  99
Szilveszter és újév között / Between New Year’s Eve and New Year’s Day  99/100
(Este) / (Evening)  99/100
(Éjtszaka) / (Night)  100
(Hajnal) / (Dawn)  100
(Reggel) / (Morning)  100
Elégia / Elegy  100/101
Járkálj csak, halálraítélt! / March On, Condemned!  101
Meredek út / Steep Road (1938)  102
Huszonnyolc év / ­Twenty-Eight Years  102
Ez volna hát … / Is This It Then …  103
Éjfél / Midnight  104
Este a hegyek között / Evening in the ­Mountains  104/105
1 [Az este már a fák közt markolász …] / [The evening had already gripped …]  104/105
2 [Gőzölnek benn a fáradt emberek …] / [The exhausted men …]  104/105
3 [„Eszem, iszom, iszom, eszem …] / [I eat, I drink, I drink, I eat …]  104/105
4 [Az utak is sötétbe vesztek …] / [The ­mislaid roads are swallowed by shadows …]  104/105
5 [Az ember a hóban vándorol…] / [You ­wander through the snow …]  104/105
6 [Elűl a szél és ujra hull a hó …] /[The wind dies down and the snow falls …]  104/105
Három hunyorítás / Three winks  105/106
1 [Odakinn már setteng a reggel …] / [The morning already strolls outside …]  105/106
2 [Figyelj cask, hármat jobbra lépeget …] / [If you were to peek unobserved …]  106
3 [Tegnapi ujság fekszik a földön …] / [Yesterday’s newspaper lies crumpled …]  106
Himnusz a Nilushoz / A Hymn to the Nile  106
Chartres / Chartres  107
Cartes postales / Cartes Postales  107/108
Chartres-ból Páris felé / From Chartres to Paris  107/108
Versailles / Versailles  107/108
Jardin du Luxembourg  107
Quai de Montebello  107
Place de ­Notre-Dame  107
Hajnaltól éjfélig / From Dawn to Midnight  108/109
Röviden / In a Few Words  108/109
Hajnal / Dawn  108/109
A ház előtt / In Front of the House   108/109
Lapszélre / Marginalia  108/109
Gyermekkori emlék / A Childhood ­Memory  108/109
Nyolc óra / Eight ­O’Clock  108/109
Később / Later  108/109
S majd igy tünődöm …? / And Will I Meditate Thus …?  108/109
Este lett / Evening Has Arrived  108/110
Bűntudat / Bad Conscience  109/110
Éji mozgolódas / A Stirring in the Night  109/110
Éjféli vihar / Midnight Storm  109/110
Emlék / A Memory  110
Piranói emlék / Memories of Pirano  110
Toborzó / Recruiting Song  111
Béke, borzalom / Peace, Horror  111
Hajnali kert / Garden at Dawn  111/112
Októberi erdő / The Forest in October  112
Ének a halálról / Song About Death  112
Elégia Juhász Gyula halálára / Elegy on the Death of Gyula Juhász  113
Keserédes / ­Bittersweet  113/114
Tegnap és ma / Yesterday and Today  114
Lapszéli jegyzet Habakuk prófétához / Marginalia to the Prophet Habakuk  114
Aludj / Just Sleep  115
Il faut laisser … / Il Faut Laisser …  115
Őrizz és védj / Guard and Protect Me  116
Himnusz a békérol / Hymn of Peace  116/117
Első ecloga / First Eclogue  117/118
Huszonkilenc év / ­Twenty-Nine Years  119
Naptár / Calendar (1942)  120
Január / January  120/121
Február / February  120/122
Március / March  121/122
Április / April  121/122
Május / May  121/122
Június / June  121/122
Július / July  121/122
Augusztus / August  121/122
Szeptember / September  121/122
Október / October  121/122
November / November  121/122
December / December  121/123
Tajtékos ég / Frothy Sky (1946)  123
Hispánia, Hispánia / Hispania, Hispania  123
Federico García Lorca / Federico Garcia Lorca  124
Ősz és halál / Death and Autumn  124/125
Nyugtalan órán / In the Restless Hour  125
Trisztánnal ültem … / I Sat with Tristan …  126
Csütörtök / Thursday  126/127
A „Meredek út” egyik példányára / Written in a Copy of “Steep Road”  127
Koranyár / Early Summer  127/128
Dal / Song  128/129
Szerelmes vers / Love Poem  129
Alkonyat / Twilight  129
Két töredék / Two Fragments  130
1 [Az este loccsant …] / [Evening splashes as the slender trees …]  130
2 [S mint bánya mélyén …] / [Like black coal hidden in the depths …]  130
Lángok lobognak … / Flames Flicker…  130/131
Együgyű dal a feleségrol / A Foolish Song About the Wife  131
Mint a halál / Like Death  131/132
Tajtékos ég / Frothy Sky  132
Talán … / Perhaps…  133
Emlékeimben … / In My Memories …  133/134
Tarkómon jobbkezeddel / With Your Right Hand on My Neck  135
Veresmart / Veresmart  135
Eső esik. Fölszárad … / The Rain Falls, Then Dries …  136
Az undor virágaiból / From the Flowers of ­Disgust  137
Mivégre / To What End  137
Két karodban / In Your Two Arms  137/138
Második ecloga / Second Eclogue  138
Péntek / Friday  139
Csodálkozol barátném … / You Wonder My Dear …  140
Harmadik ecloga / Third Eclogue  141
Zápor / Rain Shower  142
Csak csont és bőr és fájdalom / Mere Skin and Bones and Pain  142/143
Nyugtalan őszül / Restless Comes the Fall  144
Hasonlatok / Similes  145
Ha rám figyelsz … / If You Were to Watch Me …  145/146
Egy verselőre / To a Dabbler in Poetry  146
1 „Költői” verseny / “Poetry” Contest  146
2 Világfi / A Man About Town  146
3 Megnyugtatásul / Putting Him at Ease   146
Bájoló / Charm  146/147
Rejtettelek / I Hid You Away  147
Rímpárok holdas éjszakán / Stanzas Written on a Moonlit Night  147/148
Száll a tavasz … / Spring Flies …  148
Egyszer csak / Suddenly  149
Éjszaka / Night  149
Virágének / Flower Song  149/150
Októbervégi hexameterek / Hexameters in Late October  150
Kecskék / Goats  151
Téli napsütés / Winter Sunlight  151
Negyedik ecloga / Fourth Eclogue  152
Tétova óda / A Tentative Ode  153/154
Kolumbusz / Columbus  154
Ifjuság / Youth  155
A félelmetes angyal / The Terrible Angel  155
Páris / Paris  156
A mécsvirág kinyílik / The Crimson Flower Unfurls  157
Nyugtalan éj / Restless Night  157
Mint észrevétlenül / As Imperceptibly  158
Ötödik ecloga / Fifth Eclogue  158/159
Nem tudhatom … / I Cannot Know …  159/160
Gyerekkor / Childhood  160/161
Nem bírta hát … / He Could No Longer Bear …  161
Papírszeletek / Scraps of Paper  162
Engedj / Let Me  162
Virág / Flower  162
Kis nyelvtan / Language Lesson  162/163
Tél / Winter  162/163
Halott / The Corpse  162/163
Kisfiú/ Small Boy  162/163
Hasonlat / Simile  162/163
Mese / Fairytale  162/163
Éjtszaka / Night  162/163
Erdő / Forest  162/163
Ó, régi börtönök / O Ancient Prisons  163
Zsivajgó pálmafán / In a Clamorous Palm Tree  164
Sem emlék, sem varázslat / Neither Memory, Nor Magic  164
A bujdosó / The Fugitive  165
Majális / A May Picnic  165
Álomi táj / A Dream Landscape  165/166
Töredék / Fragment  166
Hetedik ecloga / Seventh Eclogue  167
Levél a hitveshez / A Letter to My Wife  168
Gyökér / Root  169
Á la recherché … / Á la Recherche  170
Nyolcadik ecloga / Eighth Eclogue  171/172
Razglednica / Razglednica  173
Erőltetett menet / The Forced March  174
Razglednica (2) / Razglednica (2)  174
Razglednica (3) / Razglednica (3)  175
Razglednica (4) / Razglednica (4)  175
Zsengék / Miscellaneous Poems (1925–1929)  175
Vergődés / Writhing  176
A Duna partján / On the Banks of the Danube  176
Hív a Duna / The Danube Calls  176
Rózsa / The Rose  177
A bolond és a hold / The Fool and the Moon  177
Nem volt anyám / I Had No Mother  177/178
Szemem meredten borba meredt / I Stared Numbly into the Wine  178
Szent szerelmi újraélés V. / Holy Rebirth in Love  179
Eső után / After the Rain  179
A régi házra / On the Old House  180
Levél / The Letter  180
Futottál-e már …? / Have You Run Yet …?  180/181
Tájképek / Landscapes  181/182
a. Alkonyat a parton / Twilight by the River’s Edge  181/182
b. Alkonyat a parton és az uszályhajó sír / Twilight by the River’s Edge Where a Barge Weeps  181/182
c. Éjjel a töltés mellett / Night Falls Over the Railroad Embankment  181/182
d. Alkonyat a tengeren / Twilight Over the Sea  181/183
e. Alkonyat a téli hegyen / Twilight Over the Snow-Capped Mountains  182/183
f. Gyorsvonat elhagyja a várost / The Express Train Departs the City  182/183
C. Neumann & Söhne / C. Neumann & Söhne  183/184
Mert föld van az avar alatt … / For There Is Earth Beneath the Leaves …  184
„Die Liebe kommt und geht” / “Die Liebe Kommt Und Geht”  184/187
[Láttad?…] / [Did you notice?…]  184/187
[Néha a fiadnak …] / [Sometimes I feel as if I’m your son …]  185/188
[Homlokom a gyenge széltől …] / [A ­gentle breeze wrinkles my brow …]  185/188
[Sok szerelmes éjszakán …] / [On many nights of making love …]  185/188
[Ilyenkor, igy összeveszés után …] / [At times like this, after we’ve quarreled …]  185/188
[Hóval borított fehér dombokon …] / [Across white hills covered with snow …]  186/189
[A Mosolynak barnafényű kenyerét …] / [Famished you bit into the ­brown-gilt …]  186/189
[Ölelkezésunk közben…] / [In the midst of our entanglement…]  186/189
[Nyújtoztál tegnap …] / [Yesterday you stretched by the stove …]  186/189
[Vetkőztél tegnap …] / [Yesterday you were dressing by the window …]  186/189
[Nem szeretlek már…] / [I no longer love you, and yet…]  186/189
[Az illatod bolondja …] / [I was mad for the scent of your perfume …]  187/190
[Fehér gyöngysort vettem …] / [I bought white pearls to place around …]  187/190
[Szakítottunk …] / [We broke apart …]  187/190
Nocturno / Nocturno  190/191
Sokan láttátok, hogy / Many of You Saw, How  191
Szerelmes volt a kis hugom nagyon / My Little Sister Was Madly in Love  192
Nyár van / It Is Summer  192
Gépirólányok / The Typists  193
Egyetlen Valami a Semmi / Nothingness Is a Singular Something  193/194
Az áhitat zsoltáraiból / From Psalms of ­Rapture  194/195
I [Kedves, miért is játszom boszorkányos …] / [My dear, why do i play …]  194/195
II [Mégis csak szavakkal szeretlek …] / [It seems after all that I love you …]  194/196
III [Hugom is vagy néha, fehér arcu …] / [At times like this you are also …]  194/196
VII [Háromszor háromszavhatvanöt napon és …] / [Three times three hundred …]  194/196
IX [Violák és sok más virágok …] / [Violets and many other flowers …]  195/196
X [Pattano virágú bogaras réten …] / [On an ­insect-filled crackling meadow …]  195/196
[Ajkadon nedvesen csillan …] / [The drowsy light of distant twilights …]  195/197
[Szavakkal játékos …] / [My playful life …]  195/197
Születés / Birth  197
Beteg lány az ágyon / To a Sick Girl in Bed  198
Mária tegnap ujra itt volt / Maria Was Here Again Yesterday  199
Minden árvaság szomorú dicsérete / A ­Sorrowful Praise of Every Orphanhood  199
Őszi vers / An Autumn Poem  200
Kötetbe nem sorolt és hátrahagyott versek / Miscellaneous Poems (1930–1944)  200
Variáció szomorúságra / Variations on Sorrow  200/201
Szerelmes, őszi vers / Love Poem, in Autumn  201
Szombat éji groteszk / Saturday Evening Grotesque  201
Október / October  202
Rettentő, dühös arckép / A Terrifying, Angry Portrait  202
Párisi elégia / A Parisian Elegy  202/203
[Jóllakott ablakokon …] / [On ­Well-Fed ­Windows …]  203
Hajnal dumál párkányról verebeknek / Dawn Blabbers at the Sparrows from the Windowsill  204
Kerekedő mitosz / A Stirring Myth  204
Helyzetjelentés / Situation Report  204/205
Betyárok verse / Verse of Outlaws  205
[Most fölfujom …] / [I Will Now Inflate …]  205/206
Téli kórus / Winter Chorus  206
Acélkórus / Steel Chorus  207/208
Tél / Winter  209
Történelem / History  209/210
Ismétlő vers / A Repeating Poem  210
Emlékvers / Memorial Poem  211
Kedd / Tuesday  211/212
Mondogatásra való / To Be Said Over and Over  212
Januári jelenés / January Apparition  212/213
Előhang / Prologue  213
Déli vers / Noon Poem  214
Elégia / Elegy  214/215
Az „Újhold” ajánlása / Dedication to “New Moon”  215
Henri Barbusse meghalt / Henri Barbusse Is Dead  215/216
Lapszéli jegyzet Lukácshoz / A marginal note to Luke  216
Köszöntő / Salutation  216/217
Előhang egy „monodrámához” / Prologue to a “Monodrama”  217/218
[A fákra felfutott …] / [The Dusk Scampered Up the Trees …]  219
[Töredék 1944-böl] / [Fragment from 1944]  219/220
Eaton Darr strófái / The Songs of Eaton Darr (1941–1943)  220
Korongosok / Potters  220
Reggel / Morning  220
Ballada / A Ballad  220/221
Alkonyat / Dusk  221
Tünemény / A Vision  221
Csendélet / Still Life  221/222
Semmi baj / No Problem  222
Tréfás versek / Incidental Poems (1938–1943)  222
[Hát szaporázol már …] / [So You Press On, ­Little Brother …]  222
4:1 / 4:1  223
[Megboldogult az Úrban …] / [Heine Was Blessed by the Lord …]  223
[Lám az idén Gyula majd megelőztél …] / [Well Gyula, This Year You’re Once Again …]  223/224
[Hiába lépdelsz egyre …] / [In Vain You Pick Your Way …]  224
Születésnapi eclogácska / A Tiny Birthday Eclogue  224/225
Cserépfalvi Katinak / For Katie Cserépfalvi  225
Appendix A. On Translating the Poems of Radnóti  227
Appendix B. A Chronology of Radnóti’s Life and Times  231
Appendix C. A Brief History of ­Anti-Semitism in Hungary  237
Source Notes  240
Bibliography  242
English Titles Index  243
Hungarian Titles Index  246
Hungarian First Lines Index  249
General Index  253